יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
כיצד להשתמש נכון בתרופות?
 
חשוב לדעת את משקל ילדך ­ לרוב מינון תרופות המיועדות לילדים מבוסס על משקל הילד.
יש להקפיד על המינון המומלץ ע"פ הוראות הרופא או ע"פ העלון לצרכן.
יש להשתמש באמצעי המדידה המצורף לתכשיר כדי למנוע אי-דיוק.
יש להימנע ממדידת כמות סירופ הניתנת לילד בכפית או כף ביתיות, הנטולות שנתות מדידה, כי חשוב לדעת את המינון המדויק שמקבל הילד. לפיכך, יש להקפיד על מתן התרופה בכפית מדידה או במזרק.