יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
אם הילד מזיע, יש לבדוק:
האם הטמפרטורה בחדר חורגת מהמומלץ?
האם הילד מכוסה באופן מוגזם?
האם לילד שכבות ביגוד מיותרות?
ההנחה, כי יש לגרום לילד להזיע כדי להוריד את חומו הינה
מוטעית. הדבר עלול לגרום לעלייה נוספת בחום גופו!
חימום - אין לחמם את החדר מעבר ל-22-21 מעלות.
תזונה - אובדן תאבון הינו תופעה שכיחה בזמן מחלה בילדים.
לפיכך, אין לנסות לאלץ ילד חולה לאכול.
יש להתמקד במאמצים להשקותו כיאות.