יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
מה נחשב ל"חום"?
עליית חום הגוף בילדים מוגדרת כטמפרטורה הגבוהה
מ-37.6 מעלות במדידה דרך הפה או טמפרטורה
הגבוהה מ-38.0 מעלות במדידה בפי הטבעת.
 
חום איננו מחלה בפני עצמה אלא ביטוי לתגובה של הגוף
לגורם מחלה כלשהו, זיהומי או אחר.
 
עליית החום כשלעצמה איננה גורמת נזק לגוף אלא אם
טמפרטורת הגוף עולה מעל ל­41 מעלות.