יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
מתי יש לפנות לרופא?
 
כשלילד יש חום של למעלה מ­ 38.5 מעלות במשך יותר מיממה.
כשהילד סובל מכאבי ראש ו/או מהקאות.
כשהילד אינו מסוגל לכופף את הראש, עקב כאבים בעורפו.
כשהילד משנה את התנהגותו ­ אי שקט בולט, ישנוניות, אדישות או כל שינוי אחר.
כשהילד סובל מקוצר נשימה או מנשימות מהירות.
כשאור דולק מפריע מאוד לילד.