לילד יש חום?
שאלות עם תשובות
 
 
 
Русский    |    العربية
 
החומר המדעי נערך ע"י: פרופ' מתי ברקוביץ, מנהל היחידה
לפרמקולוגיה קלינית, מרכז ייעוץ תרופתי מרכז רפואי "אסף הרופא"
 
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
מדיניות פרטיות
דף הבית
מה בעיקר גורם לחום? מה בעיקר גורם לחום?
מה נחשב לחום? מה נחשב ל"חום"?
כיצד ניתן לזהות ילד עם חום? כיצד ניתן לזהות ילד עם חום?
מתי מומלץ למדוד לילד את החום? מתי מומלץ למדוד לילד את החום?
כיצד מומלץ למדוד את חום הילד? כיצד מומלץ למדוד את חום הילד?
איך לטפל נכון בילד עם חום? איך לטפל נכון בילד עם חום?
מה אסור לעשות לילד עם חום? מה אסור לעשות לילד עם חום?
אם הילד מזיע, יש לבדוק... אם הילד מזיע, יש לבדוק...
כיצד להשתמש נכון בתרופות? כיצד להשתמש נכון בתרופות?
מתי יש לפנות לרופא? מתי יש לפנות לרופא?
חשוב שתזכרו... חשוב שתזכרו...